Skip to content

Wanneer een kind, om welke reden dan ook de school niet kan bezoeken, verwachten wij dat de ouders dit ’s morgens voor 08.20 uur doorgeven aan de conciërge via ons telefoonnummer: 010-4205629. Wanneer een kind niet is afgemeld en toch afwezig is, wordt er contact opgenomen met de ouders. Wanneer een kind zonder geldige reden thuis gehouden wordt, zijn wij verplicht om de afdeling leerplicht van de gemeente Rotterdam op de hoogte te stellen.

Back To Top