Skip to content

Op IKC Nova verzorgen we Buitenschoolse Opvang (BSO). Deze bestaat uit Voorschoolse- (VSO), Naschoolse- (NSO) en Vakantieopvang.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich thuis voelen op IKC Nova. Daarom vindt de buitenschoolse opvang plaats in een huiselijke omgeving en bieden onze pedagogisch medewerkers uitdagende activiteiten aan. Daarbij houden we natuurlijk rekening met de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast sluiten de activiteiten aan op het aanbod van de peuterspeelgroep en basisschool. Dat is fijn, want kinderen zijn daardoor snel gewend.

Op de Buitenschoolse Opvang van IKC Nova bent u ook tijdens schoolsluitingsdagen zoals vermeld op deze website verzekerd van opvang voor uw kind. De openingstijden van de BSO zijn als volgt;

De VSO is geopend op schooldagen van 07.30 tot start schooltijd, evt kan de begintijd verlengd worden vanaf 07.00 uur.

De BSO is geopend van einde schooltijd tot 18.30 uur.

Tijdens de Vakantieopvang, in de schoolvakanties en tijdens schoolsluitingsdagen, zijn de openingsdagen en -tijden maandag t/m vrijdag van 07.30 uur tot 18.00 uur.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor de BSO? Dat kan heel eenvoudig via www.kinderdam.nl. Wacht echter niet te lang; het aantal plaatsen is beperkt. (aanmelden is vrijblijvend)

Meer informatie

De klantadviseurs van KindeRdam vertellen u graag meer over de tijden en plaatsingsmogelijkheden.
E-mail: klantadvies@kindeRdam.nl
Telefoon: (010) 44 300 36 (KindeRdam)

Back To Top