Samen IKC Nova

Sterren laten stralen

Onderwijs van nu

Samen plezier

Op maat voor elk kind

Samen LekkerFit!

Ons SBO gedeelte kenmerkt zich door kleine groepen, extra structuur en een rustiger tempo van de lesstof. Mocht uw zoon/dochter deze extra’s nodig hebben en er is een TLV afgegeven voor het SBO, dan bent u bij ons van harte welkom om te kijken of onze school biedt wat uw zoon/dochter nodig heeft.

We hebben veel kennis en extra handen in de school. Daarnaast is er in de school de mogelijkheid om logopedie, cesartherapie of motorische remedial teaching te volgen.