Skip to content

Ieder kind heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders.

Als ouders betrokken zijn, heeft dat een positief effect op de leerprestaties van de kinderen. Ouders en leerkrachten werken voortdurend samen om het leren en de ontwikkeling van de kinderen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Gezamenlijk zoeken wij naar mogelijkheden die bijdragen aan goed onderwijs en de ontplooiing van het kind.

Ouderbetrokkenheid valt of staat met goede contacten tussen de school en de ouders. Ouders en school hebben hetzelfde belang: het welzijn van het kind. Goede persoonlijke communicatie, waarbij wederkerigheid en wederzijds respect centraal staan, is daarbij essentieel. Ouders voelen zich dan serieus genomen en eventuele misverstanden kunnen dan makkelijker worden uitgepraat.

Ouderbetrokkenheid zorgt voor een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel en daardoor kan passend onderwijs zo goed mogelijk gerealiseerd worden. Hierbij hoort ook de ouderparticipatie. Dat wil zeggen: de actieve deelname van ouders aan schoolactiviteiten. Met de hulp van onze medewerker ouderbetrokkenheid willen wij de driehoek ‘ouders-leerling-school’ versterken

Wij hechten veel waarde aan een goed contact met ouders. Als u de leerkracht wilt spreken, kunt u een mailtje sturen voor een afspraak. De mailadressen staan in de app. U kunt de leerkracht na schooltijd ook bereiken op het volgende nummer:

010 4205629

Voor algemene vragen kunt u ook mailen naar ikcnova@kindenonderwijsrotterdam.nl

Back To Top