Skip to content

Missie:

Op IKC Nova voelt iedere leerling zich veilig, geborgen en geaccepteerd. Wij staan voor een positief en veilig schoolklimaat, gericht op de talenten en mogelijkheden van leerlingen in een uitdagende leeromgeving. Dit doen wij vanuit de Christelijke identiteit. De ouder is daarbij onze partner. Vanuit de kernwaarde: ‘liefde voor kinderen’, willen wij dat kinderen op onze school ‘schitterend hun toekomst tegemoet gaan’. Wij staan open voor kinderen en ouders met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden. Vanuit onze Christelijke identiteit proberen we verbinding te leggen met andere tradities, zoeken naar overeenkomsten en waarderen verschillen. We gaan er van uit dat iedereen die bij onze school betrokken is, onze levensbeschouwing respecteert.

Visie:

Met dagprogramma’s van 7:00-18:30 uur voor kinderen van 2-13 jaar bieden we unieke kansen om zich te ontwikkelen tot stralende jonge mensen. De schoolverlater die zelfverzekerd aan zijn/haar volgende levensfase begint is ons hoogste doel. Om dat doel te bereiken optimaliseren we de samenwerking tussen school, kinderopvang en thuis. Samen zijn we het Kindcentrum. In activiteiten wordt daar waar mogelijk samen opgetrokken. Zo genieten we gezamenlijk van het glunderende gezicht van uw kind bij ieder nieuw succes en we benutten elkaars deskundigheid. We hebben een eenduidige aanpak in leermethodiek en rapportage. We communiceren vanuit één organisatie, makkelijk voor zowel kind en ouders. Met een breed programma op het gebied van sport en wetenschap & technologie dagen we iedereen uit op zoek te gaan naar de eigen kwaliteiten en ontwikkelkansen.

De vrijgekomen energie laat ons schitteren, straal met ons mee!

Back To Top