Samen IKC Nova

Sterren laten stralen

Onderwijs van nu

Samen plezier

Op maat voor elk kind

Samen LekkerFit!

Als uw zoon/dochter bijna 3 jaar wordt, kan het aangemeld worden op een basisschool

We leggen de procedure voor aanmelding en inschrijving hieronder uit. Helemaal onderaan kunt u een filmpje bekijken waarin de uitleg ook terugkomt.

Rondleiding
Mocht u interesse hebben in onze school, dan kunt u bellen voor een rondleiding. Daarvoor maken we een afspraak van ongeveer 1 uur. Eerst maken we kennis met elkaar. We vertellen waar we binnen de school trots op zijn en u krijgt een rondleiding. Ook kunt u dan natuurlijk vragen stellen. Dit is allemaal vrijblijvend.

Aanmelden
Als u besluit om uw zoon/dochter bij ons aan te melden, dan doet u dat schriftelijk door ons aanmeldformulier in te vullen en in te leveren. Hier hoeft u geen afspraak voor te maken. Als ouder heeft u informatieplicht. Dat betekent dat u alle belangrijke informatie over uw kind aan ons vertelt.

Onderzoeksplicht
Onze school onderzoekt of we uw kind een passende onderwijsplek kunnen bieden. We nemen bijvoorbeeld contact op met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf, de vorige school of het CJG. Hiervoor hebben we zes weken de tijd. Deze periode kan met 4 weken verlengd worden.

Inschrijven
Zodra duidelijk is dat we uw kind een passende onderwijsplek kunnen bieden, dan maken we een afspraak voor de inschrijving. Mocht we geen passende plek kunnen bieden, dan zoeken we samen met u en onze stichting een onderwijsplek die wel passend is.

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier