Skip to content

Binnen de medezeggenschapsraad (MR) is het mogelijk om mee te praten over inhoudelijke en organisatorische schoolzaken, zoals schooltijden, nascholing team, inzet onderwijsondersteunend personeel, Arbo-wetgeving, mobiliteitsbeleid en vrije dagen. In sommige zaken heeft de MR een adviserende functie en in andere zaken instemmingsrecht. Ook kunnen leden van de MR zelf zaken inbrengen om te bespreken. Het IKC heeft 1 gezamenlijke raad.

De IKC raad bestaat uit 4 leden die de ouders vertegenwoordigen en 4 leden die het team vertegenwoordigen. De directeur is adviserend lid.

De MR bestaat op dit moment uit:

  • Trevor – vader van Emilio & Zayn (groep 4 en groep 1/2B)
  • Kimberley – moeder Ranvir (groep 4)
  • Vacature
  • Vacature

 

  • Lilian – leerkracht¬† groep 7/8 SBO
  • Chantal – leerkracht groep 5
  • Jacqueline – leerkracht¬† groep 7
  • Marjolein – medewerker ouderbetrokkenheid

Een keer per jaar wordt overleg gepleegd met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) over beleidszaken die de stichting Kind en Onderwijs Rotterdam betreffen.

Het inzien van het jaarverslag van de MR is opvraagbaar bij een van de personeelsleden van de MR.

Back To Top