Skip to content

In onze groepen waar kinderen op leeftijd bij elkaar zitten geven we ons onderwijs vorm door te kijken wat elke leerling nodig heeft. Per vakgebied bekijken we de onderwijsbehoeftes van een kind en zetten daar op in. We werken met extra instructiegroepen voor als iets nog moeilijk is en we werken met een plusgroep voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben.
Onze groepen zijn klein en we hebben veel handen in de school om de kinderen te begeleiden, motiveren en uit te dagen.
Daarnaast zijn we een lekker fit school waardoor we veel aan bewegen doen en ook aandacht hebben voor een gezonde levensstijl.

 

Wie zijn bij ons welkom?

In onze reguliere klassen zijn alle kinderen welkom die binnen ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) passen. In onze SBO klassen zijn alle kinderen welkom die een TLV SBO hebben en daarnaast binnen ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) SBO passen.

Om dat doel te bereiken optimaliseren we de samenwerking tussen school, kinderopvang en thuis. Samen zijn we het Kindcentrum. In activiteiten wordt daar waar mogelijk samen opgetrokken. Zo genieten we gezamenlijk van het glunderende gezicht van uw kind bij ieder nieuw succes en we benutten elkaars deskundigheid. We hebben een eenduidige aanpak in leermethodiek en rapportage. We communiceren vanuit één organisatie, makkelijk voor zowel kind en ouders. Met een breed programma op het gebied van sport en wetenschap & technologie dagen we iedereen uit op zoek te gaan naar de eigen kwaliteiten en ontwikkelkansen.

De vrijgekomen energie laat ons schitteren, straal met ons mee!

Back To Top