Skip to content

MR Leden gezocht

Nieuw MR leden gezocht!

Vanaf volgend schooljaar (2022-2023) is in de medezeggenschapsraad (MR) op onze school plaats voor twee nieuw leden voor de oudergeleding. Aan het eind van dit schooljaar gaan twee ouders onze MR verlaten, waardoor er twee plekken zijn ontstaan voor twee enthousiaste ouders.

Wat is een MR?

Iedere school heeft een MR. In de MR praat u mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen proberen we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Welke bevoegdheden heeft een MR?

De schooldirecteur, de personeelsleden en het College van bestuur kunnen niet zomaar hun gang gaan op ‘hun’ school. Voor belangrijke beslissingen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen.

Er zijn verschillende soorten beslissingen, bijvoorbeeld:

  • Beslissingen waarover de MR advies moet geven.
  • Beslissingen waarvoor instemming van de MR vereist is.
  • Beslissingen waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.

De MR op IKC Nova.

De huidige MR op onze school bestaat uit vier leerkrachten en vier ouders.

De oudergeleding bestaat uit;

Ralph Boymans (vader van Bodhi groep 8 SBO), vacature

Trevor Alberg (vader van Emilio groep 4 en Zayn groep 1/2B)

Nazij Eghbal (moeder van Daniël groep 8 SBO), vacature

Kimberly Goedar (moeder Ranvir groep 4)

De personeelsgeleding bestaat uit;

Kirsten Lissenberg (leerkracht groep 7 SBO)

Jacqueline Kamps (leerkracht groep 7)

Chantal Resida (leerkracht groep 5)

Lilian Ploeg (leerkracht groep 7/8 SBO)

Wat levert zitting in de MR u op?

Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is voor ouders vrijwilligerswerk. U doet kennis op over de achtergronden van onze school. U doet ervaring op met het bedenken van beleid of u past uw kennis op dit terrein toe. Daarnaast kunt u als MR-lid een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op school, u kunt meepraten en beslissen over het beleid, krijgt meer contact met andere ouders en het team.

MR-leden hebben recht op scholing, wat zowel over de regels en praktijk van medezeggenschap kan gaan. Zo kunt u ook persoonlijk profijt hebben van extra training en vaardigheden.

Wat vragen wij van u?

  • Interesse in schoolbeleid en schoolregels.    
  • Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken).
  • Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 5 keer per jaar).
  • Een kritische én open houding.

Procedure

Lijkt het u wat om de MR te komen versterken? Dan kunt u zich voor 27 mei met een korte motivatie aanmelden via mr.boeimks@gmail.com. Wilt u eerst met iemand uit onze MR praten, voordat u besluit zich kandidaat te stellen? Ook dan kunt u mailen naar mr.boeimks@gmail.com.

Met vriendelijke groet,

De MR van IKC Nova

Back To Top