Skip to content

Meedenken strategisch beleidsplan

Kind en Onderwijs Rotterdam is een schoolbestuur met 30 scholen. Binnen ons bestuur en op onze scholen willen we met elkaar het onderwijs elke dag een beetje beter maken. Daarom werken we met een strategisch beleidsplan (SBP) voor 4 jaar. Daarin staat welke doelen wij stellen, waarom wij deze doelen stellen en hoe wij deze doelen willen behalen. Het helpt ons de focus op de juiste dingen te houden.

We houden in het SBP rekening met de wensen van leerlingen, ouders en medewerkers. Ook kijken we goed naar de ontwikkelingen in de maatschappij. Verder zijn de kwaliteitseisen van de overheid en de onderwijsinspectie een belangrijk onderdeel.

De school gebruikt het strategisch beleidsplan als basis voor het maken van het schoolplan. Zo werken we allemaal aan onderwerpen die voor het onderwijs aan onze leerlingen belangrijk en nodig zijn en blijven we op koers!

We vinden het waardevol als ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers met ons meedenken over de invulling van het SBP. Daarom vragen we hun mening. Er zijn verschillende manieren en momenten waarop dat kan: een meedenkavond, online sessie, enquĂȘte, medewerkersbijeenkomst en leerlingenbijeenkomst.

Back To Top